FinnishSwedish
Hemsida
Historia
Alarmavdelningen
Junioravdelningen
Damavdelningen
Förstadelvård
Tävlingsverksamhet
Var vi finns
Kontakta Oss
Galleri
Länkar
Gästbok
ALARM - HÄLYTYKSIÄ
 
Historia

Den 30 maj 1939 sammlades man till det

konstituerande möte, det var t.f. brandchef

Rudolf Thusberg
som fungerade som

ordförande för mötet. Därmed fick SJUNDEÅ

FRIVILLIGA BRANDKÅR R.F.
början.

Till föreningens första ordförande valdes

JOHANNES MALMSTEN
, till viceordförande

valdes TORGNY STENHOLM, till sekreterare

och kassör ERIK W. SJÖHOLM.

Till kårchef valdes RUNAR BLOMQVIST,

första vicekårchef RAGNAR ÖHMAN, som

andra vicekårchef JOHANNES MALMSTEN.


Några anteckningar över de första årens

kårverksamhet finns inte, men i

brandnämndens årsrapporter kan man följa

även denna verksamhets utveckling. I 1939

års berättelse står bl.a. följande: "Ändamålet

var att Sjundeå Frivilliga Brandkår inom sig

såsom underavdelningarna skulle upptaga

kommunens alla distriktavdelningar och sedan

detta organiserats skulle kåren genom avtal

med kommunen övertaga brandskyddet i

Sjundeå."


UTRUSTNING OCH BILAR

Från förut fanns en motorspruta(JEHU 5) och

två handkraftsprutor.

1940 En begangnad Chervolet.

1950 En begangnad Bedford lastbil.

1952 ESA-motorspruta.

1956 En ny Landrover SJS 12.

1957 Nya nylon-slangar köpes.

1961 En ny Ford F-600 brandbil.

         - 1981 Säljes till Kyrkslätt, blir ordinarie

        brandkårs första brandbil.

1968 En begangnad Volvo som det monteras

        en vattentank på.

        -Bytes med Käla avdelningens Sisu.

1972 BACHERT-motorspruta.

1972 Sisun / 1960 Vattentanken monteras på

       den, senare blir det oljebekämpnings bil.

       Numera är det en veteran brandbil.

1976 Scania 80 / 1972 med Erikoiskori kaross.

         - 1995 Säljes till fabriksbrandkåren i

        Båtvik

1980 Scania 85 / 1971 tankbil.

         - Säljes 1998

1981 Scania 111 / 1977 byggs till tung

       räddningsbil. SJS 15.

1983 ESA 30-motorspruta.

1983 En begangnad Mercedes Benz buss,

byggs till manskapsbil.

         - Säljes 1994

1994 En begangnad Mercedes Benz 811 /1988

       skåpbil inskaffas
       och inreds till ny manskapsbil SJS 17.

1995 En ny släckningsbil Scania 113 SJS 11.

1997 En ny tankbil Scania 124 SJS 13.

1997 En ny "mönkijä" terrängfordon SJS 172.

2000 En ny Volkswagen transporter,

        förstadelvårdsenhet.

        - Bytes till en ny 2005


2005 En ny Volkswagen transporter 4motion,

       förstadelvårdsenhet SJS 171.

2007 Nytt släckningsavtal undertäcknas

          11.12.2007.

2008 Nya släckningsavtalet träder i kraft 1.1.2008.

2008 En ny släckningsbil fås till förfogande från

           Västra Nylands Räddningsverk,

          den gamla hyres till Räddningsverket som

          placerar den till Svartå FBK:s förfogande.

2009 Västra Nylands Räddningsverk säger upp

         släckningsavtalet.

2010 Sjundeå FBKs tävlingslag vinner GULD och BRONS i 

         Finska mästerskaps tävlingarna om Pohjolapokalen.

2010 De första hedersmedlemmarna är premierade.

         1. Rolf-Johan Backman 2. Seppo Heiskanen

      3. Kaj Ola Aaltonen. Från tidigare har kåren en 

      hedersordförande Ralf Karell.

 

 

 

VAR DET BÖRJA OCH HUR ÄR DET NU

Kårens första fem åren var under krigstid, dessa år

är varken väl antecknade eller väl


bevarade i pappersform för eftervärlden.

Kårens centrum ända fram till

Porkalaparentesen var Sjundeå Mekaniska

Verkstads Ab, belägen på stationsområdet.

Under en tid var utryckningsverksamheten så

koncentrerad till H.V. Öhman & Co (tidigare

Sjundeå Mekaniska Verksteds Ab) i Svartbäck

att ägaren Henrik Öhman måste anhålla om

att verkstaden vid utryckningar inte helt skulle

tömmas på personal. Henrik Öhmans

inställning till


brandkårsverksamheten var av stor betydelse

för kåren, och hans verkstad var under långa

tider en viktig bas för FBK.

Det första protokollet efter krigstiden, är daterat 17 januari 1947,

där man sprutar av energi och framtidsplaner.

Man beslöt vid mötet att bygga en

branddepå på orten. Tomten donerades av

Karin och Ruben Salovius
. Löftet om tomten


har getts tidigare, gåvobrevet är daterat i maj

1947. I Svartbäck stod den första branddepån färdig redan


samma år. Där var ett garage, slangtorn och

en vaktmästar bostad.

Drygt 20 år efter depåbygget blev utrymmena

för små. Tillbyggnaden, som påbörjades 1969

innehåller garage för två bilar, utvidgning av

bostaden samt en festsal, 1971 stod bygget klart.
 
Flera år drömde man om en egen bastu,

rymligare övnings- och parkeringsplats samt

en vision om större utrymmen. Det får

brandkåristerna att börja se på grannens s.k.

sågtomten med hyvleri och såg - men ingen

verksamhet.

1973 börjar man förhandla på området och

köper den av Else Wikman. Hyvleriet byggs om

till lager och sågen rivs.

BASTUN - för varje finländare så viktiga

byggnad.

I april 1979 firas taklagsöl och i junuari 1980

kastas första badet. En långtids dröm var

uppfyld.

Men knappt hade bastun svalnat så började ett

nytt projekt, ett nytt garage på sågarstomten.

I juni 1981 gjuts grunden till nybygget, man

får problem med den entreprenören som man

valt och i november 1981 bryts avtalet, man

bygger garaget färdigt genom talkoarbete

sommaren 1982.

Början av 1990 talet började det igen med ett

nytt tillbygge, den nuvarande brandstationen.

Man börja sakna nya, moderna och

ändamålsenliga utrymmen. Den nya

brandstation stod färdig 1992.Ett stort tack till alla som har understött och

hjälpt Sjundeå FBK genom åren, inte för att

glömma den aktiva alarm- och

damavdelningen.

 

Ett historiskt steg togs 11.12.2007

Ett nytt BRANDKÅRSAVTAL undertäcknades mellan

Sjundeå FBK rf. och Västra Nylands räddningsverk

vid ett undertäckningstillfälle på Karis FBKs festsal.

För Sjundeå FBKs del undertäcknade Nina Pettersson och Kjell Flythström.

 
  ©www.sjundeafbk.fi